Wydarzenia

Congress in Lublin

Chosen people. Jewish and Christian approaches to the topic of the people of God to Joseph Ratzinger. The second congress of Fides et Cultura 2020 took place at the end of December 2022, during the…

Zjazd w Lublinie

Naród Wybrany Wokół tego zagadnienia, jak również związanych z nim kwestii: modeli relacji między Kościołem a Synagogą, związków i różnic między Objawieniem a Pismem Świętym oraz różnicy w sytuacji Izraela i pozostałych narodów przed i pom przyjściu Chrystusa odbyliśmy…

Wojna w Ukrainie

Co innego przecież znaczy wychować słuszny gniew, sprawić, ażeby dojrzał i objawiał się jako siła twórcza – a co innego wyzyskać ten gniew, posłużyć się nim jako surowcem, nadużyć go. Karol Wojtyła, Brat naszego Boga…