Wydarzenia

Wydarzenia minione:

Wojna w Ukrainie

Co innego przecież znaczy wychować słuszny gniew, sprawić, ażeby dojrzał i objawiał się jako siła twórcza – a co innego wyzyskać ten gniew, posłużyć się nim jako surowcem, nadużyć go. Karol Wojtyła, Brat naszego Boga…