Wydarzenia

Wydarzenia:

Zjazd w Lublinie – 27 – 30 Grudnia

Naród Wybrany Wokół tego zagadnienia, jak również związanych z nim kwestii: modeli relacji między Kościołem a Synagogą, związków i różnic między Objawieniem a Pismem Świętym oraz różnicy w sytuacji Izraela i pozostałych narodów przed i pom przyjściu Chrystusa odbyliśmy…

Wojna w Ukrainie

Co innego przecież znaczy wychować słuszny gniew, sprawić, ażeby dojrzał i objawiał się jako siła twórcza – a co innego wyzyskać ten gniew, posłużyć się nim jako surowcem, nadużyć go. Karol Wojtyła, Brat naszego Boga…