Fides et cultura 2020

Cel projektu

Stworzenie międzynarodowego środowiska młodych ludzi zainteresowanych odważną debatą o charakterze popularno-naukowym, dotyczącą tematów z zakresu szeroko rozumianej relacji zachodzącej pomiędzy wiarą a rozumem i jej wpływem na kulturę, a co za tym idzie na otaczający nas współczesny świat. 

Szczególnie uwzględniona będzie w tym projekcie duchowa spuścizna św. Jana Pawła II., św. Edyty Stein, św. Faustyny Kowalskiej oraz Benedykta XVI. 

Wraz z rozwojem projektu mamy nadzieję formułować kolejne cele.

Nomen est omen, czyli co kryje się pod nazwą projektu

Już przez samą nazwę projektu chcemy nadać mu kierunek i treść. 

Fides to po łacinie wiara, cultura to pojęcie, które początkowo odnosiło się do uprawy roli, a we współczesnym znaczeniu obejmuje owoce działalności człowieka (w odróżnieniu od natury, która nie podlega wpływom człowieka). Kultura to dorobek duchowy i materialny konkretnego społeczeństwa. Wiara jako element kultury duchowej w znaczącym stopniu kształtuje kulturę jako taką, a tym samym wpływa na tożsamość jednostki. Drugim ważnym czynnikiem kształtowania się kultury jest obok twórczości człowieka jego wyjątkowa natura jako stworzenia obdarzonego rozumem. 

Liczba 2020 wskazuje na rok, w którym powstała idea tego projektu. 

W roku 2020 minęło również sto lat od urodzin Jana Pawła II, który jest duchowym patronem tego przedsięwzięcia. Jan Paweł II jest w Polsce postacią bardzo popularną, jednak treści jego nauki są często nieznane, dlatego jednym z zadań projektu jest przybliżenie jego spojrzenia na świat w relacji do Boga i człowieka, a jednocześnie zrozumienie wyjątkowości jego osoby.

2020 to również rok, w którym pandemia zmieniła otaczającą nas rzeczywistość i stała się wyzwaniem zarówno dla wiary jak i dla rozumu, dwóch centralnych motorów naszej kultury. 

2020 to w końcu rok setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, czyli Cudu na Wisłą, wydarzenia, które umożliwiło odradzającej się Polsce rozwój kultury i w znaczący sposób współokreśliło dzieje Europy w XX wieku. 

Forma

Spotkania w ramach projektu odbywają się zdalnie raz w miesiącu i obejmują temat zaproponowany przez uczestników i przygotowany przez organizatorów. Spotkanie otwiera krótki wykład zaproszonego referenta, specjalisty w danej dziedzinie. Wykład trwa około 30 minut, a po nim następuje dyskusja, w której każdy uczestnik ma możliwość zadawania pytań, dzielenia się wątpliwościami oraz spierania się z pozostałymi. Planowo spotkanie trwa 90 minut (jak mecz piłki nożnej), jednak doświadczenie pokazuje, że często po upływie tego czasu dyskusja trwa nadal, dlatego sugerujemy nie planować nic więcej na ten wieczór.

Temat

Każdy uczestnik projektu może zaproponować temat, który chciałby omówić. Będziemy się starać uwzględnić wszystkie pomysły, oczywiście nie na raz.   

Przed spotkaniem wysyłamy mailowo propozycje książek lub artykułów związanych wybraną tematyką. Poziom trudności tych pozycji zależy od zagadnienia. 

Zapoznanie się z wysłanymi materiałami jest dobrowolne, a ich lektura nie jest warunkiem uczestnictwa w projekcie. Naszym celem jest udostępnienie wiarygodnych źródeł wiedzy i rozszerzenie horyzontów szczególnie zainteresowanych uczestników spotkania. 

Przyszłość projektu

Jak tylko będzie to możliwe, podjęte zostaną próby organizacji spotkań na żywo o różnorodnym charakterze jak np. konferencje, koncerty czy tygodniowe zjazdy tematyczne. Chcemy współpracować z różnymi instytucjami naukowymi, kulturalnymi i kościelnymi, zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Chcemy spotykać się w miastach całej Europy, aby w ten sposób poznawać różnorodne kulturowe dziedzictwo naszego kontynentu i wspólnie cieszyć się życiem. 

Wszystko zależy od Was – waszej gotowości, kreatywności i otwartości. 

Grupa docelowa

Fides et cultura 2020 jest projektem skierowanym do młodych ludzi posługujących się językiem polskim i zainteresowanych zależnościami zachodzącymi pomiędzy wiarą a kulturą.

Kto może wziąć udział w projekcie

Każdy młody człowiek, który interesuje się wiarą, kulturą i zna język polski.

Uwaga: uczestnicy projektu nie muszą być wierzący. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą w kulturalny sposób rozmawiać, pytać i poszukiwać Prawdy, bo kto szuka, ten znajdzie, a większość ludzi wierzących to osoby wciąż w drodze!

Przyda się też znajomość języka angielskiego, ponieważ w przyszłości zamierzamy organizować spotkania międzynarodowe z młodymi intelektualistami z rożnych państw. 

Jak mogę wziąć udział?

Napisz do nas na adres: zapisy@fidesetcultura2020.com 
lub aby skorzystać z formularza wejdź na stronę: