Fides et cultura 2020

Cel projektu

Stworzenie międzynarodowego środowiska młodych ludzi zainteresowanych odważną debatą o charakterze popularno-naukowym, dotyczącą tematów z zakresu szeroko rozumianej relacji zachodzącej pomiędzy wiarą a rozumem i jej wpływem na kulturę, a co za tym idzie na otaczający nas współczesny świat. 

Szczególnie uwzględniona będzie w tym projekcie duchowa spuścizna św. Jana Pawła II., św. Edyty Stein, św. Faustyny Kowalskiej oraz Benedykta XVI. 

Wraz z rozwojem projektu mamy nadzieję formułować kolejne cele.

Nomen est omen, czyli co kryje się pod nazwą projektu

Już przez samą nazwę projektu chcemy nadać mu kierunek i treść. 

Fides to po łacinie wiara, cultura to pojęcie, które początkowo odnosiło się do uprawy roli, a we współczesnym znaczeniu obejmuje owoce działalności człowieka (w odróżnieniu od natury, która nie podlega wpływom człowieka). Kultura to dorobek duchowy i materialny konkretnego społeczeństwa. Wiara jako element kultury duchowej w znaczącym stopniu kształtuje kulturę jako taką, a tym samym wpływa na tożsamość jednostki. Drugim ważnym czynnikiem kształtowania się kultury jest obok twórczości człowieka jego wyjątkowa natura jako stworzenia obdarzonego rozumem. 

Liczba 2020 wskazuje na rok, w którym powstała idea tego projektu. 

W roku 2020 minęło również sto lat od urodzin Jana Pawła II, który jest duchowym patronem tego przedsięwzięcia. Jan Paweł II jest w Polsce postacią bardzo popularną, jednak treści jego nauki są często nieznane, dlatego jednym z zadań projektu jest przybliżenie jego spojrzenia na świat w relacji do Boga i człowieka, a jednocześnie zrozumienie wyjątkowości jego osoby.

2020 to również rok, w którym pandemia zmieniła otaczającą nas rzeczywistość i stała się wyzwaniem zarówno dla wiary jak i dla rozumu, dwóch centralnych motorów naszej kultury. 

2020 to w końcu rok setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, czyli Cudu na Wisłą, wydarzenia, które umożliwiło odradzającej się Polsce rozwój kultury i w znaczący sposób współokreśliło dzieje Europy w XX wieku. 

Forma

Spotkania w ramach projektu odbywają się zdalnie raz w miesiącu i obejmują temat zaproponowany przez uczestników i przygotowany przez organizatorów. Spotkanie otwiera krótki wykład zaproszonego referenta, specjalisty w danej dziedzinie. Wykład trwa około 30 minut, a po nim następuje dyskusja, w której każdy uczestnik ma możliwość zadawania pytań, dzielenia się wątpliwościami oraz spierania się z pozostałymi. Planowo spotkanie trwa 90 minut (jak mecz piłki nożnej), jednak doświadczenie pokazuje, że często po upływie tego czasu dyskusja trwa nadal, dlatego sugerujemy nie planować nic więcej na ten wieczór.

W ramach projektu organizujemy również zjazdy – w okresie zimowym, pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, spotykamy się w charakterze konferencyjno-naukowym, aby razem z zaproszonymi referentami zgłębiać wybraną tematykę. W okresie letnim organizujemy wyjazdy rekreacyjno-filozoficzne, mające na celu podążanie śladami naszych patronów i zgłębiania ich dziedzictwa duchowego oraz możliwość wspólnego spędzenia czasu na żywo. Szczegóły dotyczące zarówno zjazdów z przeszłości jak i tych planowanych można znaleźć w zakładce „wydarzenia”.

Temat

Każdy uczestnik projektu może zaproponować temat, który chciałby omówić. Będziemy się starać uwzględnić wszystkie pomysły, oczywiście nie na raz.   

Ponieważ podczas dyskusji zaobserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie niektórymi zagadnieniami lub chęć ich kontynuowania, zdecydowaliśmy się rozszerzać wybrane tematy na kilka spotkań, np. dotyczących kapłaństwa – spotkania z września i czerwca 2022 r., lub cykl spotkań dotyczących judaizmu i przygotowujących do naszej corocznej konferencji w Lublinie w grudniu 2022 r. Staramy się również dostarczać naszym uczestnikom sugestie czytelnicze – przed spotkaniami w ramach przygotowania, lub po spotkaniach, jako możliwość indywidualnego pogłębiania wiedzy w danej dziedzinie.

Przyszłość projektu

Kiedy organizowaliśmy pierwsze spotkania, forma online była jedyną możliwą, a wszelkie spotkania na żywo i wyjazdy zagraniczne wydawały się odległym marzeniem. W miarę opanowania sytuacji pandemicznej i wycofania restrykcji covidowych zaczęliśmy realizować pomysły dotyczące konferencji w grudniu 2021 roku oraz letniego zjazdu w sierpniu 2022 roku. Planujemy spotykać się w różnych miastach Polski i Europy, aby w ten sposób poznawać różnorodne kulturowe dziedzictwo naszego kontynentu i wspólnie cieszyć się życiem. Otwieramy się na spotkania już nie tylko w języku polskim, ale również angielskim. Chcielibyśmy nawiązywać współpracę z instytucjami naukowymi, kulturalnymi i kościelnymi.

Wszystko zależy od Was – waszej gotowości, kreatywności i otwartości. 

Grupa docelowa

Fides et cultura 2020 jest projektem skierowanym do młodych ludzi posługujących się językiem polskim i zainteresowanych zależnościami zachodzącymi pomiędzy wiarą a kulturą.

Kto może wziąć udział w projekcie

Każdy młody człowiek, który interesuje się wiarą, kulturą i zna język polski i/lub angielski.

Uwaga: uczestnicy projektu nie muszą być wierzący. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą w kulturalny sposób rozmawiać, pytać i poszukiwać Prawdy, bo kto szuka, ten znajdzie, a większość ludzi wierzących to osoby wciąż w drodze!

Przyda się też znajomość języka angielskiego, ponieważ w przyszłości zamierzamy organizować spotkania międzynarodowe z młodymi intelektualistami z rożnych państw. 

Jak mogę wziąć udział?

Napisz do nas na adres: zapisy@fidesetcultura2020.com 
lub aby skorzystać z formularza wejdź na stronę: