Spotkania przed nami

  • Klerykalizm czy antyklerykalizm? Czyli: jak traktować duchownych?

    Referent: Ks. dr Marcin Głowiński

    Data: 25 września 2022

    Godzina: 20:00

    Podczas czerwcowego spotkania projektu zastanawialiśmy się wspólnie, jaką rolę odgrywają współcześnie księża, jak zmieniały się charakter i warunki ich posługi przez ostatnie dekady oraz z jakimi wyzwaniami zmagają się obecnie. Jako kontynuację tej dyskusji chcielibyśmy podjąć temat trzech postaw: klerykalnej, antyklerykalnej oraz tej trzeciej, trudnej do nazwania, czyli właściwej postawy wobec kapłanów w Kościele katolickim. Zarówno klerykalizm, ze swoim odrealnieniem oraz niewłaściwą afirmacją duchownych, jak i antyklerykalizm, ... Czytaj dalej