• I Zjazd Fides et Cultura w Warszawie

Fides et cultura 2020

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowego środowiska młodych ludzi zainteresowanych odważną debatą o charakterze popularno-naukowym, dotyczącą tematów z zakresu szeroko rozumianej relacji zachodzącej pomiędzy wiarą a rozumem i jej wpływem na kulturę, a co za tym idzie na otaczający nas współczesny świat. 

Najbliższe spotkanie

Maryja, Matka Boga: Kobiecy aspekt chrześcijaństwa i jego kulturowe konsekwencje

Referent: dr Gabriela Woźniak

Data: 12 grudnia 2021

Godzina: 20:00

Grupa docelowa

Fides et cultura 2020 jest projektem skierowanym do młodych ludzi posługujących się językiem polskim i zainteresowanych zależnościami zachodzącymi pomiędzy wiarą a kulturą.