O nas

ks. Paweł Karol Milerski

inicjator międzynarodowego projektu Fides et cultura 2020

Paweł Karol Milerski urodził się 25.01.1986 r. w Warszawie. Po maturze w 2005 r. rozpoczął formację w międzynarodowym Wyższym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater Kolonia, znajdującym się w Bonn. W 2012 r. ukończył tam studia teologii katolickiej na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Pracę dyplomową na temat „Sakramentalność sakramentu święceń według Józefa Ratzingera w perspektywie eklezjologii eucharystycznej” (z wyróżnieniem) napisał pod kierownictwem prof. Karla Heinza Menke. W trakcie formacji seminaryjnej (a także po niej) odbył wiele praktyk misyjnych, pielgrzymek oraz podroży naukowych, odwiedzając między innymi takie kraje jak: Albania, Brazylia, Izrael, Hiszpania, Meksyk, Rosja, Włochy, Szwajcaria i Wielka Brytania.  

Dnia 03.06.2016 r. został wyświęcony przez ks. kard. Rainera Marię Woelkiego, arcybiskupa Kolonii, na kapłana archidiecezji kolońskiej. Następnie posługiwał w parafiach o międzynarodowym i wielokulturowym charakterze w Wuppertalu i Kolonii. Tam zdobywał swoje pierwsze doświadczenia duszpasterskie. W tym czasie uzyskał też uprawnienia pedagogiczne do nauczania religii w szkołach państwowych w landzie Nadrenia Północna-Westfalia (na poziomie Sekundarstufe I) i w ramach praktyk uczył religii w jednym liceum w Wuppertalu. Organizował międzynarodowe pielgrzymki dla młodzieży oraz opiekował się duszpastersko uchodźcami.

Od 2015 do 2020 r. brał regularnie udział w projekcie filozoficznym: „Śladami Tomasza z Akwinu w Kolonii. Drogi w duchowy świat średniowiecza”. Był on organizowany przez dr. Hannsa-Gregora Nissinga i miał na celu głębsze poznanie myśli Akwinaty. Z dr. Nissingiem współpracuje również przy innych projektach, organizując m.in. filozoficzne spotkania tematyczne dla przyszłych księży i pomagając w tłumaczeniach tekstów Karola Wojtyły/św. Jana Pawła II na język niemiecki.

W lutym 2020 r. został mianowany przez kard. Woelkiego wicerektorem i prefektem ds. studiów w międzynarodowym Wyższym Misyjnym Seminarium Redemptoris Mater Kolonia. W grudniu 2020 r. ukończył dwuletnie podyplomowe studia na temat wyjątkowości judaizmu i chrześcijaństwa na tle innych religii na wydziale „Teologii Ludu Bożego” Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Pracę końcową na temat „Zagadnienie wiary i kultury w tekstach Papieża Benedykta XVI” (z wyróżnieniem) napisał pod kierownictwem prof. Achima Buckenmaiera.

W marcu 2021 r. napisał pracę naukową w ramach egzaminu proboszczowskiego pt. „Wigilia Bożonarodzeniowa z uchodźcami jako duszpasterskie doświadczenie wielokulturowości”, opisując i analizując jeden z swoich autorskich projektów duszpasterskich.

We wrześniu 2021 roku został członkiem nowego kręgu uczniów Józefa Ratzingera / Benedykta XVI (Neuer Schülerkreis Joseph Ratzinger / Benedikt XVI.).

Obecnie pracuje nad doktoratem na Kolońskiej Wyższej Szkole Teologii Katolickiej, zajmując się badaniami nad wprowadzonym do teologii przez Benedykta XVI pojęciem „międzykulturowości” (Interkulturalität) jako formy realizacji misyjnego powołania Kościoła.

Poza językiem polskim posługuję się również niemieckim, angielskim, hiszpańskim i włoskim.

Interesuje się: historią, piłką nożną, literaturą, teatrem i muzyką.
Z zamiłowania piłkarz oraz pasjonat wycieczek górskich i spływów kajakowych.

Kontakt: pawel.milerski@fidesetcultura2020.com

Eva-Maria Thierjung

współpracowniczka międzynarodowego projektu Fides et cultura 2020

Eva-Maria Thierjung, urodzona 27 października 1991 w Akwizgranie, wychowała się w dwukulturowej rodzinie w Kolonii – jej matka wyjechała w 1990 roku z Polski do Niemiec, aby poślubić jej ojca pochodzącego z Leverkusen. Wychowana dwujęzycznie i zakorzeniona zarówno w polskiej jak i niemieckiej kulturze, od dziecka doświadczała bogactwa wielokulturowości oraz problemów wynikających z nieporozumień językowych i różnic mentalności nawet tak blisko sąsiadujących narodów jak Polacy i Niemcy.

Na podstawie tych doświadczeń chciała pracować dla niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby wspierać dialog pomiędzy państwami. Dlatego wybrała studia prawnicze, które ukończyła z wyróżnieniem na Uniwersytecie Kolońskim. Podczas studiów zdobywała wiedzę również na Uniwersytecie Warszawskim oraz odbyła praktyki w Warszawie i Bratysławie na Słowacji. Celem pobytów zagranicznych było, obok zapoznania się z obcym systemem prawnym, badanie prawa w jego wymiarze kulturowym jako przejawu struktur historyczno-społecznych i przekonań religijnych. W ramach poszerzania tych zainteresowań brała udział w kursie o prawie naturalnym oraz zajęciach przedstawiających podstawy rosyjskiej kultury prawnej. Pracę końcową w ramach tych wykładów napisała z wyróżnieniem na temat fetyszyzmu prawnego w Rosji. W ramach dodatkowego programu „Prawo państw Europy środkowej i wschodniej” Uniwersytetu Kolońskiego miała możliwość dalszego pogłębienia wiedzy na temat związku pomiędzy historią danego państwa i normatywnym odzwierciedleniem zbiorowych doświadczeń w porządku prawnym.

Po studiach ukończyła z wyróżnieniem aplikację przy Sądzie Okręgowym w Kolonii. Następnie zrezygnowała z kształcenia w kierunku dyplomacji i zaczęła pisać rozprawę doktorską na temat porównania pomiędzy Polską a Niemcami w zakresie prawa energetycznego u prof. dr Sabine Schlacke na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster, gdzie pracowała jako pracownik naukowo-dydaktyczny przy Instytucie Prawa Ochrony Środowiska i Prawa Planistycznego (IUP). Po przeniesieniu się pani prof. dr. Schlacke na Uniwersytet w Greifswaldzie, jest ona aktualnie również tam zatrudniona. Zajmuje się badaniem kwestii prawniczych transformacji energetycznej w Niemczech w ramach interdyscyplinarnego projektu, wspomaganego przez Federalne Ministerium Edukacji i Nauki, o nazwie „Ariadne”.     

Od roku 2015 do rozpoczęcia pandemii koronawirusa działała aktywnie w Polskiej Misji Katolickiej, najpierw w Leverkusen-Alkenrath, potem w grupie młodzieżowej „Paradiso” w Kolonii. Organizowała i prowadziła spotkania formacyjne we współpracy z duszpasterzem oraz mniejsze wydarzenia jak np. wspólne spotkania opłatkowe, wieczory filmowe o tematyce religijnej itd.

Interesuje się historią, literaturą, filmem i sportem. Uwielbia biegać, szczególnie dłuższe dystanse (półmaraton) i ćwiczyć na siłowni.

Kontakt: eva.thierjung@fidesetcultura2020.com

Maria Książkiewicz

współpracowniczka międzynarodowego projektu Fides et cultura 2020

Urodziła się w Poznaniu, gdzie również dorastała i uczęszczała do katolickiego gimnazjum ojców Pijarów i Liceum Ogólnokształcącego nr 9 do klasy o profilu humanistycznym. W 2009 roku brała udział w międzynarodowym spotkaniu młodzieży chrześcijańskiej Wspólnoty z Taizé, co zainspirowało ją do nauki języków obcych, w szczególności języka niemieckiego.

W 2013 roku rozpoczęła studia na kierunku lingwistyka stosowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierunek ten skupiał się na intensywnych kursach języków niemieckiego i angielskiego, zajęciach z językoznawstwa i tłumaczeń oraz dodatkowo na fakultetach filmowych. Studia licencjackie ukończyła pisząc pracę na temat przekładu nazw własnych. Studia magisterskie poświęcone tłumaczeniom pisemnym i ustnym ukończyła w 2018 roku, a tematyka pracy magisterskiej obejmowała porównanie stosowania feminatywów w językach polskim i niemieckim. W 2016 roku ukończyła szkolenie dla przewodników miejskich i oprowadzała wycieczki. Kolejną dodatkową pracą było nauczanie języka angielskiego.

Po ukończeniu studiów Maria podjęła pracę dla producenta samochodów na stanowisku tłumaczki w dziale BHP. Po roku zdecydowała się spróbować swoich sił w nowej dziedzinie – IT i obsłudze klienta. Wybuch wojny w Ukrainie stał się dla niej początkiem nowego rozdziału – w marcu 2022 r. zaangażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy poprzez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, aby po kilku tygodniach zostawić pracę w biurze i w pełni oddać się działaniom na rzecz ofiar wojny. Obecnie jest zatrudniona w Caritas.

Czas wolny, którego zawsze jej brakuje, Maria spędza spotykając się z rodziną i przyjaciółmi, czytając książki i oglądając filmy. Trudno jej usiedzieć w jednym miejscu, dlatego chętnie wyjeżdża, zwiedzając Polskę i obce kraje, kiedy tylko może, zdobywa szczyty polskich gór. Brała udział w wielu pielgrzymkach zagranicznych, m.in. w Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie, Krakowie i Panamie. Swoją wiarę pogłębia i rozwija w ramach formacji Drogi Neokatechumenalnej od 12. roku życia.

Zainteresowania: języki obce, literatura, filmy, podróże, wycieczki górskie i zdrowe żywienie

Kontakt: info@fidesetcultura2020.com

ks. Jan Schönthaler

współpracownik międzynarodowego projektu Fides et cultura 2020

Jan Schönthaler (ur. 09.10.1989 w Radomiu). Po maturze (polskiej i hiszpańskiej w programie dwujęzycznym) od 2009 roku kształcony przez międzynarodowe seminarium misyjne Redemptoris Mater w Bonn. W 2016 roku ukończył studia teologii katolickiej na Uniwersytecie Reńskim Fryderyka Wilhelma, pracą magisterską w dziedzinie teologii moralnej na temat: Koncepcja miłosierdzia Waltera Kardynała Kaspera w odniesieniu do rodziny (Walter Kardinal Kaspers Konzept der Barmherzigkeit in Hinblick auf die Familie). W czasie studiów wykonywał w seminarium funkcję tutora dla innych studentów, oraz odbywał praktyki misyjne w Brazylii, Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech.

W latach 2016-2020 brał udział w misjach w Republice Południowej Afryki (w roku 2016-2017 współorganizował też program zajęć seminarium w Kapsztadzie), w Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Wyświęcony na kapłana archidiecezji kolońskiej 24.06.2022, aktualnie w parafii w Remscheid.

Oprócz „zawodowego” zgłębiania Biblii i telogii interesuje się zwłaszcza literaturą (od klasycznej do fantasy), historią (najchętniej średniowiecza), malarstwem (w pinakotekach traci poczucie czasu) – zazwyczaj szukając po trochu w nich wszystkich elementów takiej antropologii, w której jest miejsce na transcendencję. O ile jest w stanie woli czytać oryginały niż tłumaczenia, (jak dotąd bywa po polsku, niemiecku, hiszpańsku, angielsku, włosku i z trudem po łacinie). Jak kiedyś będzie czas, ma zamiar douczyć się tureckiego (przerwanego po A2 w Stambule) i biblijnego hebrajskiego.

Kontakt: jan.schoenthaler@fidesetcultura2020.com