Prawo naturalne – w poszukiwaniu trwałego fundamentu

Referent: ks. dr Andrzej Kuciński

Data: 31 stycznia 2021

Pierwsze spotkanie projektu dotyczyło tematu prawa naturalnego. Na początku prelegent wyjaśnił, czym jest prawo naturalne i dlaczego bywa źle interpretowane – jako zbiór zachowań ludzkich wynikających z instynktów. Ksiądz Andrzej przedstawił wyjątkowość człowieka wśród innych stworzeń jako istoty obdarzonej wolnością, rozumnej i zdolnej do kierowania się nie tylko potrzebami wynikającymi z ludzkiej cielesności, ale i do ich kontrolowania oraz podążania za wyższymi wartościami. Stąd pojawiła się refleksja na temat duchowości, moralności oraz tworzenia kultury.