O godności człowieka w myśli Edyty Stein

Referent: dr Jadwiga Guerrero van der Meijden

Data: 13 marca 2022

Godzina: 20.00

Ostatnie spotkanie projektu fides et cultura 2020 rozpoczęliśmy krótką modlitwą w intencji pokoju w Ukrainie. Jest to dla nas, jako osób poszukujących prawdy i zastanawiających się nad rolą chrześcijan we współczesnym świecie temat, którego nie można pominąć milczeniem.

Następnie pani Jadwiga Guerrero van der Meijden, doktor filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła swój wykład. Na początku przedstawiony został krótko życiorys Edyty Stein, aby przybliżyć nam jej postać. Następnie omówiona została kariera pojęcia godności człowieka w tekstach prawnych w temacie praw człowieka– rozpoczynając od wprowadzenia go do użycia po drugiej wojnie światowej, poprzez problematyzację kwestii, czy coś niezbywalnego potrzebuje ochrony prawnej, a kończąc na zagadnieniu, an ile współczzesne użycie pojęcia, gdzie prawem człowieka określa się między innymi dostęp do aborcji odpowiada jeszcze znaczeniu wyjściowemu.

Dalsza część wykładu skupiła się na filozoficznym ujęciu godności człowieka u Edyty Stein, przede wszystkim jako stworzenia, które ma nadaną określoną i niezbywalną wartość przez samo swoje istnienie, dlatego godności nie można nikomu odebrać – można ja naruszyć, jednak natura człowieka powoduje, że człowiek jest osobą, a to samo w sobie nadaje mu godność i domaga się rozpoznania. Dokonywanie czynów haniebnych jest jedynym, co odbiera człowiekowi godność, ale nawet to nie pozbawia go jej w całości, ponieważ nie odbiera mu jego bycia osobą. . Tym samym osoba nie musi zabiegać o szacunek i cześć, są jej one przyznane ze względu na jej naturę.

W chrześcijańskim ujęciu filozoficznym pojęcie godności człowieka jest bezpośrednio powiązane z faktem stworzenia, w którym Bóg, jak opisuje księga Rodzaju, „stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo”. Dlatego człowiek jest osobą, podobnie jak Stwórca, a niepowtarzalna jdnostkowość człowieka jest dla każdego własną możliwością wyrażenia sobą indywidualnego aspektu nieskończonej dobroci Bożej. .

Pani doktor wymieniła pięć wymiarów godności ludzkiej:

1) godność transcendentalna, wynikająca z faktu istnienia

2) godność naturalna, z wolności, rozumności i zdolności dysponowania osobą

3) godność moralna, jako zdolność do pięknych czynów

4) godność nadana, wynikająca z łaski, wyrażająca się w powołaniu

5) godność indywidualna, jednostkowa dla każdej osoby.

Po wykładzie nastąpiła dyskusja, obejmująca tematy filozoficznej koncepcji dobra i zła, wolności człowieka oraz jego autonomii.