Boże sanktuarium czy centrum autonomii człowieka Sumienie, czyli o jednym z najbardziej kontrowersyjnych organów ludzkich w świetle nauki Kościoła.

Referent: ks. dr Andrzej Kuciński

Data: 21 kwietnia 2024

Godzina: 20:00

Sumienie ma dobrą koniunkturę. Czasem można się do niego odwołać jako lekarz, farmaceuta, odmówić z jego powodu zbrojnej służby wojskowej czy powołując się na nie strajkować i protestować, choć to wszystko jest przedmiotem kontrowersji. Z drugiej strony są katolicy, którzy odwołują się do sumienia, by zdyspensować się od przestrzegania nauki Kościoła. Skąd się bierze i co oznacza sumienie? Czy zawsze ma rację i czy zawsze trzeba mu być posłusznym? O tych i innych zagadnieniach będziemy rozmawiać z naszym referentem.