Wojna w Ukrainie

Co innego przecież znaczy wychować słuszny gniew, sprawić, ażeby dojrzał i objawiał się jako siła twórcza – a co innego wyzyskać ten gniew, posłużyć się nim jako surowcem, nadużyć go.

Karol Wojtyła, Brat naszego Boga

Wobec aktualnej sytuacji na Ukrainie zrozumiałe jest to, że czujemy gniew, tj. niezgodę na zaistniały, okrutnie niesprawiedliwy stan rzeczy. 

Warto się jednak zastanowić, co z naszej słusznej niezgody wyniknie: czy stanie się dla nas napędem i motywacją do zatroszczenia się o ofiary wojny po stronie zarówno ukraińskiej jak i rosyjskiej (nie myląc przy tym agresora z napadniętym), czy też rozładuje się w wybuchu agresji.

Chcielibyśmy zachęcić Was do przekuwania gniewu w modlitewny szturm na niebo oraz angażowania się w działalność charytatywną. Poniżej znajdziecie kilka propozycji #napomocUkrainie