Współczesna sztuka sakralna jako środek ewangelizacji

Referent: Natalia Budzyńska

Data: 8 maja 2022

Godzina: 20.00

Otaczane kultem wizerunki Chrystusa, Maryi oraz świętych zaczęły pojawiać się już w IV wieku. Z biegiem czasu sztuka sakralna ewoluowała, dostosowując się do kanonów panujących w danych okresach historycznych i pełniła ważną funkcję przekazu wiary, zanim nauka czytania, a tym samym dostęp do Pisma Świętego i innych źródeł pisanych stały się powszechne. Współcześnie przyzwyczailiśmy się do znanych nam obrazów i być może nie robią już one na nas wrażenia, przecież najmłodsze pokolenia są bardziej podatne na obraz bardziej niż na tekst. Na spotkaniu z panią Natalią Budzyńską, kulturoznawczynią i dziennikarką chcielibyśmy zastanowić się, jakie jest zadanie współczesnej sztuki sakralnej – czy ma ona przedstawiać tylko wyobrażenie danych postaci, czy też pobudzić sumienie, być impulsem do działania, umożliwić nowe spojrzenie na tematy, na które padło już dosyć słów.