Wojna w Ukrainie – „nowa normalność”?

Referent: dr Witalij Kaszczuk

Data: 19 marca 2023

Godzina: 20.00

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już ponad rok. Po tym czasie wyraźniej widoczne są skutki tego konfliktu dla Europy i świata: obecność uchodźców, wzrost cen żywności i paliwa, niepewność co do bezpośredniego zagrożenia – trwają, nastąpiła jednak pewna stabilizacja. Medialne zainteresowanie tematem również uległo redukcji: zainteresowani tematem znajdują informacje, ale większość społeczeństwa w niewielkim stopniu śledzi zmiany frontu.  

Jak wygląda to na miejscu? Jak odbierany jest rozwój sytuacji w Ukrainie? Jakie znaczenie mają w tym kontekście różnice kulturowe i religijne? Jak z perspektywy ukraińskiej wygląda zaangażowanie Europy i świata? O tym będziemy rozmawiać z ks. dr. Witalijem Kaszczukiem na naszym kolejnym spotkaniu.