Sytuacja prześladowanych chrześcijan w Iraku i Syrii

Referent: ks. dr Mariusz Boguszewski

Data: 1 sierpnia 2021

Podczas spotkania przedstawione zostały realia życia prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie od roku 2003 oraz działalność Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w potrzebie na tamtych terenach. Ksiądz Mariusz opisał zależności religijne i polityczne, będące przyczynami konfliktów, w konsekwencji których cierpią najbiedniejsi i najsłabsi – m.in. dzieci oraz jakie projekty są wdrażane lokalnie aby zapewnić najbardziej podstawowe potrzeby – dostarczanie jedzenia i leków, budowanie szkół, umożliwianie leczenia szpitalnego. Głównym celem działania stowarzyszenia jest zapewnianie opieki duszpasterskiej i materialnej w miejscach, gdzie chrześcijanie są dyskryminowani, a ich życie i zdrowie są zagrożone. 

Podczas dyskusji poruszone zostały tematy wizyty papieża Franciszka w Iraku oraz jej wpływu na sytuację prześladowanych chrześcijan, dialogu międzyreligijnego, m.in. dialogu między chrześcijanami a muzułmanami. Dyskusja objęła również problematykę migracji między krajami objętymi konfliktami i Europą oraz braku systemowych rozwiązań umożliwiających zakończenie tychże konfliktów i zapewnienie pokoju oraz ograniczenie działań grup terrorystycznych.