Spotkania za nami

 • Jak zabija chrześcijanin? O moralności działań wojennych

  Referent: ks. dr Andrzej Kuciński

  Data: 3 kwietnia 2022

  Godzina: 20:00

  24 lutego świat taki, jaki znaliśmy, przestał istnieć: wojna znów stała się rzeczywistością milionów ludzi w Europie. Konflikt zbrojny tuż za naszymi granicami jest już od kilku tygodni strasznym, a jednak faktem. Niedowierzanie, dezorientacja, przestrach. To pierwsze reakcje na tę zmienioną rzeczywistość. Dość szybko przeobraziły się one w dużej mierze, szczególnie od kiedy widzimy, w jak nieludzki sposób wojna ta jest prowadzona, tzn. w obliczu niewyobrażalnych cierpień ... Czytaj dalej
 • O godności człowieka w myśli Edyty Stein

  Referent: dr Jadwiga Guerrero van der Meijden

  Data: 13 marca 2022

  Godzina: 20.00

  Ostatnie spotkanie projektu fides et cultura 2020 rozpoczęliśmy krótką modlitwą w intencji pokoju w Ukrainie. Jest to dla nas, jako osób poszukujących prawdy i zastanawiających się nad rolą chrześcijan we współczesnym świecie temat, którego nie można pominąć milczeniem. Następnie pani Jadwiga Guerrero van der Meijden, doktor filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła swój wykład. Na początku przedstawiony został krótko życiorys Edyty Stein, aby przybliżyć nam jej postać. ... Czytaj dalej
 • Personalizm europejski

  Referent: ks. prof. dr hab. Robert Skrzypczak

  Data: 13 lutego 2022

  Godzina: 16:00

  Referent przedstawił, głównie w perspektywie historii myśli, personalizm jako kierunek filozoficzny spleciony w swoich podstawach z chrześcijańską wizją człowieka, który w centrum stawia pojęcie osoby. Człowiek w ujęciu personalistycznym to przede wszystkim istota posiadająca możliwość poznania prawdy i wolność wyboru, co czyni ją w konsekwencji odpowiedzialną za swoje czyny. Wolność ta to podstawowy warunek miłości; którą według planu Bożego powinna być przepełniona relacja człowieka do Boga. Ta teologiczna konsekwencja unaocznia, dlaczego ... Czytaj dalej
 • Czym jest kultura i co ją tworzy?

  Referent: biskup Jacek Grzybowski

  Data: 16 stycznia 2022

  Godzina: 16:00

  „Cultura animi philosophia est” – filozofia jest ‘uprawą’ duszy, powiada Cyceron. Według Biskupa Grzybowskiego, w tym sformułowaniu wyraża się klasyczne rozumienie kultury, która w cywilizacji grecko-rzymskiej miała charakter kierunkujący i formujący człowieka według określonego modelu. W naszej aktualnej sytuacji kultura nie oznacza już natomist pewnego poziomu wiedzy, wychowania czy przyzwoitości, ale raczej całość zainteresowań, tożsamości, języków i mód, które są prezentowane do wolnego wyboru w globalnym supermarkecie. ... Czytaj dalej
 • Maryja, Matka Boga: Kobiecy aspekt chrześcijaństwa i jego kulturowe konsekwencje

  Referent: dr Gabriela Woźniak

  Data: 12 grudnia 2021

  Godzina: 20:00

  „Jeśli kobieta sama nie odkryje swej tożsamości, to nikt jej nie odkryje!”  W swoistej tematycznej kontynuacji spotkania z maja tego roku, które dotyczyło roli kobiety w Kościele, na ostatnim tegorocznym spotkaniu środowiska fides et cultura 2020 pani dr Woźniak ponowiła pytanie o kobiecy wymiar chrześcijaństwa i Kościoła – tym razem skupiając się na roli Maryi, Matki Jezusa. Stwierdziła, że to poprzez przyjście na świat Jezusa ciało kobiety a przez to i jej dziewictwo nabrały wartości samej ... Czytaj dalej
 • Kościół i jego rola w kontekście przemian współczesnej kultury polskiej

  Referent: arcybiskup Grzegorz Ryś

  Data: 28 listopada 2021

  Godzina: 20:00

  Wykład arcybiskupa Grzegorza Rysia obejmował sześć aspektów współczesnej kultury, będących jednocześnie wyzwaniami dla chrześcijan, uzupełniając je następnie o odpowiedź Kościoła według papieża Franciszka. Pierwszy punkt dotyczył kultury tymczasowości, określonej jako szukanie natychmiastowego zaspokojenia potrzeb, gdzie pytania czym i jak? schodzą na drugi plan. Odpowiedzią na tą postawę ma być „pójście w głąb” – skupienie się na jednym działaniu, z zachowaniem odniesienia do korzeni oraz „inicjowanie procesów, których owoców ... Czytaj dalej