Spotkania za nami

 • People of God. Christians and Jews – describing the relationship and (inter)dependence. 

  Referent: Archbishop Grzegorz Ryś

  Data: 14 stycznia 2023

  Godzina: 20:00

  What is the current state of Jewish-Christian relations? And by which main church documents are these relations governed? These have been the main two questions Archbishop Grzegorz Ryś discussed during the latter fides and cultura 2020 meeting on January, 14th, 2023. Starting from these questions, the Declaration on the Relation of the Church with Non-Christian Religions of the ... Czytaj dalej
 • People of God or two Peoples of God? Theological Jewish and Christian approaches to the topic.

  Referent: Prof. Dr Achim Buckenmaier

  Data: 20 listopada 2022

  Godzina: 20:00

  The last lecture before our annual conference was held by prof. Buckenmaier. As he was the director of the Founding Chair for the Theology of the People of God at the Pontifical Lateran University in Rome and specialized in the Jewish-Christian relations we could not find a better person to introduce the topic of the chosen people on our online meeting and be the main lecturer during our ... Czytaj dalej
 • Plural forming of Jewish identity in Christian countries as a basis for contemporary relations between Jews and Christians.

  Referent: Prof. Jolanta Żyndul

  Data: 23 października 2022

  Godzina: 20:00

  “The Jewish world has never been homogeneous. Jewry is diversity.” This is one of the key messages of Prof. Jolanta Żyndul’s lecture, held during the last fides et cultura 2020 meeting. This was the first of two lectures that will focus on Judaism and its significance for Christianity – in preparation for the international conference in Lublin (Poland) in December 2022, ... Czytaj dalej
 • Klerykalizm czy antyklerykalizm? Czyli: jak traktować duchownych?

  Referent: Ks. dr Marcin Głowiński

  Data: 25 września 2022

  Godzina: 20:00

  Podczas ostatniego spotkania środowiska fides et cultura 2020 mieliśmy drugą już okazję posłuchać ks. Marcina Głowińskiego, który w czerwcu przybliżył uczestnikom tajemnicę powołania do kapłaństwa i współczesnej roli księży w Kościele. Wrześniowy temat skupił się na pojęciach klerykalizmu, antyklerykalizmu oraz zaproponowanej przez prelegenta nowej formie budowania relacji z duchownymi – aklerykalizmu. We wprowadzeniu przyjrzeliśmy się bliżej definicji samych pojęć, w głównej części swojej wypowiedzi ks. Marcin zastanowił się nad tym, ... Czytaj dalej
 • O patronach projektu fides et cultura 2020 

  Referent: Grupa założycielska projetu fides et cultura 2020

  Data: 17 lipca 2022

  Godzina: 20:00

  W pełni sezonu na ogórki gruntowe spotkaliśmy się w lipcu, aby porozmawiać o patronach naszego projektu. Omawialiśmy karierę naukową Edyty Stein, doświadczenie Boga siostry Faustyny, integrację osobową u Karola Wojtyły, oraz zagadnienie rozsądności wiary u Josepha Ratzingera.  Więcej o naszych patronach i powodach, dla których ich wybraliśmy, znajdziecie tutaj:
 • Powołanie, zawód, funkcja. Ksiądz czyli kto? O kapłaństwie służebnym i jego tożsamości we wspólnocie kościoła katolickiego 

  Referent: Ks. dr Marcin Głowiński

  Data: 5 czerwca 2022

  Godzina: 20:00

  Ksiądz czyli kto? Jak co roku na początku lata w katedrach katolickich obywają się ważne uroczystości – święcenia diakonatu i prezbiteratu. Dlatego zdecydowaliśmy się pogłębić temat powołania księży oraz zastanowić się, jaka jest ich rola we współczesnym społeczeństwie, z jakimi wyzwaniami borykają się na co dzień oraz jak przebiega proces formacji prezbiterów. Na te pytania odpowiedział nasz prelegent – ks. Marcin Głowiński z Poznania. Wykład rozpoczął się od rozróżnienia powołania ... Czytaj dalej