Spotkania za nami

 • O patronach projektu fides et cultura 2020 

  Referent: Grupa założycielska projetu fides et cultura 2020

  Data: 17 lipca 2022

  Godzina: 20:00

  W pełni sezonu na ogórki gruntowe spotkaliśmy się w lipcu, aby porozmawiać o patronach naszego projektu. Omawialiśmy karierę naukową Edyty Stein, doświadczenie Boga siostry Faustyny, integrację osobową u Karola Wojtyły, oraz zagadnienie rozsądności wiary u Josepha Ratzingera.  Więcej o naszych patronach i powodach, dla których ich wybraliśmy, znajdziecie tutaj:
 • Powołanie, zawód, funkcja. Ksiądz czyli kto? O kapłaństwie służebnym i jego tożsamości we wspólnocie kościoła katolickiego 

  Referent: Ks. dr Marcin Głowiński

  Data: 5 czerwca 2022

  Godzina: 20:00

  Ksiądz czyli kto? Jak co roku na początku lata w katedrach katolickich obywają się ważne uroczystości – święcenia diakonatu i prezbiteratu. Dlatego zdecydowaliśmy się pogłębić temat powołania księży oraz zastanowić się, jaka jest ich rola we współczesnym społeczeństwie, z jakimi wyzwaniami borykają się na co dzień oraz jak przebiega proces formacji prezbiterów. Na te pytania odpowiedział nasz prelegent – ks. Marcin Głowiński z Poznania. Wykład rozpoczął się od rozróżnienia powołania ... Czytaj dalej
 • Współczesna sztuka sakralna jako środek ewangelizacji

  Referent: Natalia Budzyńska

  Data: 8 maja 2022

  Godzina: 20.00

  Biało-czerwony słup graniczny uwieńczony białym orłem na czerwonym tle. W tle srebrno majaczą zarysy płotu kolczastego, wokoło czerń. Najwidoczniej panuje bardzo ciemna noc. A na pierwszym planie: postać Jezusa „ukrzyżowanego” na owym  słupie granicznym; korpus szaro-biały, jasno odbijający się od ciemnego tła.  Tak przedstawia się obraz autorstwa Tomasza Biłki OP pod tytułem „Nielegalny Chrystus u słupa”. Obraz niby to o tematyce religijnej, odnoszący się do prawdy duchowej o Chrystusie ... Czytaj dalej
 • Jak zabija chrześcijanin? O moralności działań wojennych

  Referent: ks. dr Andrzej Kuciński

  Data: 3 kwietnia 2022

  Godzina: 20:00

  24 lutego świat taki, jaki znaliśmy, przestał istnieć: wojna znów stała się rzeczywistością milionów ludzi w Europie. Konflikt zbrojny tuż za naszymi granicami jest już od kilku tygodni strasznym, a jednak faktem. Niedowierzanie, dezorientacja, przestrach. To pierwsze reakcje na tę zmienioną rzeczywistość. Dość szybko przeobraziły się one w dużej mierze, szczególnie od kiedy widzimy, w jak nieludzki sposób wojna ta jest prowadzona, tzn. w obliczu niewyobrażalnych cierpień ... Czytaj dalej
 • O godności człowieka w myśli Edyty Stein

  Referent: dr Jadwiga Guerrero van der Meijden

  Data: 13 marca 2022

  Godzina: 20.00

  Ostatnie spotkanie projektu fides et cultura 2020 rozpoczęliśmy krótką modlitwą w intencji pokoju w Ukrainie. Jest to dla nas, jako osób poszukujących prawdy i zastanawiających się nad rolą chrześcijan we współczesnym świecie temat, którego nie można pominąć milczeniem. Następnie pani Jadwiga Guerrero van der Meijden, doktor filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła swój wykład. Na początku przedstawiony został krótko życiorys Edyty Stein, aby przybliżyć nam jej postać. ... Czytaj dalej
 • Personalizm europejski

  Referent: ks. prof. dr hab. Robert Skrzypczak

  Data: 13 lutego 2022

  Godzina: 16:00

  Referent przedstawił, głównie w perspektywie historii myśli, personalizm jako kierunek filozoficzny spleciony w swoich podstawach z chrześcijańską wizją człowieka, który w centrum stawia pojęcie osoby. Człowiek w ujęciu personalistycznym to przede wszystkim istota posiadająca możliwość poznania prawdy i wolność wyboru, co czyni ją w konsekwencji odpowiedzialną za swoje czyny. Wolność ta to podstawowy warunek miłości; którą według planu Bożego powinna być przepełniona relacja człowieka do Boga. Ta teologiczna konsekwencja unaocznia, dlaczego ... Czytaj dalej