Q&A z księdzem

Referent: ks. Paweł Milerski

Data: 21 marca 2021

Z powodów niezależnych od organizatora i prelegenta trzecie spotkanie odbyło się całkowicie w formie dyskusji – uczestnicy mogli zadawać dowolne pytania księdzu Pawłowi. Rozmowa skupiła się na stereotypowym postrzeganiu kobiet w niektórych kręgach kościelnych oraz na przypisywaniu kobietom ról społecznych. Ksiądz Paweł opisał stosunek Kościoła do kobiet oraz wyjątkowość roli kobiety w chrześcijaństwie w stosunku do innych religii. Takie postrzeganie kobiety ma swoje źródło w Ewangelii – przede wszystkich w postawach Jezusa spotykającego kobiety.