Powołanie, zawód, funkcja. Ksiądz czyli kto? O kapłaństwie służebnym i jego tożsamości we wspólnocie kościoła katolickiego 

Referent: Ks. dr Marcin Głowiński

Data: 5 czerwca 2022

Godzina: 20:00

Ksiądz czyli kto?

Jak co roku na początku lata w katedrach katolickich obywają się ważne uroczystości – święcenia diakonatu i prezbiteratu. Dlatego zdecydowaliśmy się pogłębić temat powołania księży oraz zastanowić się, jaka jest ich rola we współczesnym społeczeństwie, z jakimi wyzwaniami borykają się na co dzień oraz jak przebiega proces formacji prezbiterów. Na te pytania odpowiedział nasz prelegent – ks. Marcin Głowiński z Poznania.

Wykład rozpoczął się od rozróżnienia powołania do prezbiteratu od roli księdza jako zawodu. W tej części prelegent powołał się na dzieło Jana Pawła II – „Dar i tajemnica”. Następnie przeanalizowana została funkcja księdza, od którego wymaga się wiedzy z szerokiego zakresu – ekonomii, budownictwa, psychologii, podczas gdy jego pierwszą „specjalizacją” powinno być życie duchowe, jako źródło siły. Ksiądz powinien najpierw budować swoją osobistą relację z Jezusem, aby móc wspierać innych w budowaniu tej relacji.

W kolejnej części swojej wypowiedzi ks. Marcin przedstawił dokumenty opisujące posługę kapłańską, np. Katechizm Kościoła Katolickiego, proces przygotowania seminarzystów do przyjęcia święceń, jego zalety i wady, konieczność dostosowania formacji seminarzystów i księży do realiów współczesnego życia. Nasz gość opowiadał bez skrępowania o tym, jak ważna dla księży jest stała formacja, otwartość na relacje z ludźmi i demaskowanie postaw klerykalnych, tzn. takich, które doprowadzają do traktowania księży jako osób wyższego stanu, podczas gdy takie zachowania nie służą ani księżom, ani ludowi Bożemu, dla którego mają być pasterzami.