O patronach projektu fides et cultura 2020 

Referent: Grupa założycielska projetu fides et cultura 2020

Data: 17 lipca 2022

Godzina: 20:00

W pełni sezonu na ogórki gruntowe spotkaliśmy się w lipcu, aby porozmawiać o patronach naszego projektu. Omawialiśmy karierę naukową Edyty Stein, doświadczenie Boga siostry Faustyny, integrację osobową u Karola Wojtyły, oraz zagadnienie rozsądności wiary u Josepha Ratzingera. 

Więcej o naszych patronach i powodach, dla których ich wybraliśmy, znajdziecie tutaj: