Nowe interpretacje symboli w literaturze, sztuce i języku

Referent: Jan Schönthaler

Data: 21 lutego 2021

Tematem drugiego spotkania w roku 2021 był język jako narzędzie twórcze, umożliwiające porozumiewanie się oraz powstawanie dzieł kultury w formie literatury. W tym zakresie szczególna uwaga została poświęcona znaczeniu symboli oraz szerzej przypisywaniu znaczenia określonym znakom. W ramach wprowadzenia Jan wyjaśnił, co dokładnie kryje się pod pojęciem symboli i przedstawił ich szczególną rolę zarówno w literaturze jak i w zwykłej komunikacji międzyludzkiej, opierającej się na ich jednoznaczności. Obecnie można jednak zaobserwować, iż ta jednoznaczność ulega stopniowemu zatraceniu. W konsekwencji rodzą się pytania, które były przedmiotem wykładu oraz dyskusji: czy jesteśmy świadkami procesu, w którym symbole naszej kultury są interpretowane na nowo? Jeśli tak, to jakimi treściami są one wypełniane? Czy we współczesnej kulturze jest jeszcze miejsce na jednoznaczne pojęcia? Jakie w takim razie wnioski można wysnuć z omawianych przemyśleń?