Nagość jako objawienie ludzkiej miłości

Referent: ks. dr Krzysztof Broszkowski

Data: 27 czerwca 2021

Na tym spotkaniu ksiądz Krzysztof przybliżył niełatwą tematykę Teologii Ciała zgodnie z nauczaniem świętego Jana Pawła II. Przedstawił nierozerwalną więź pomiędzy aktem seksualnym a miłością między małżonkami i godnością człowieka. Prelegent wyjaśnił, że Kościół nie neguje cielesności i seksualności, a wręcz przeciwnie, postrzega je jako integralne części bytu ludzkiego, które mają swoje prawo istnienia i cel nadany przez Boga. Dlatego Kościół nie jest (i nie może być), w żaden sposób wrogo nastawiony do tych wymiarów człowieczeństwa. Ksiądz Broszkowski zapraszał, aby zmierzyć się z trudnym tematem przeżywania swojej seksualności w zgodzie z zamysłem Bożym, gdyż jest to jedyna ale i zarazem gwarantowana droga do szczęścia w tej dziedzinie.