Kościół nadzieją młodzieży czy młodzież nadzieją Kościoła?
Religijność młodych Niemców i Polaków w dobie przemian

Referent: ks. dr Michał Wilkosz

Data: 26 września 2021

Tematem pierwszego spotkania fides et cultura po przerwie letniej była religijność młodych ludzi w Polsce i Niemczech, oraz ich stosunek do Kościoła. Na wstępie  ksiądz dr Michał Wilkosz opisał na podstawie swoich badań w ramach doktoratu oraz praktycznej pracy jako duszpasterz, możliwy podział młodzieży w Polsce i w Niemczech na różnorodne grupy określone przez wspólne zainteresowania, style życia i wyobrażenia o świecie jak np. hedonistów, inteligentów bądź ekologów. Zdaniem księdza Wilkosza Kościół zdecydowanie ma możliwości docierania do młodzieży, pod warunkiem, że uwzględni ich zainteresowania, nie próbując wszystkich kontaktować w ten sam sposób, oraz że jego oferta dla młodych odpowiada pewnym zasadniczym oczekiwaniom, które są wspólne dla różnych grup.  Młodzież nie jest, przedstawiał dalej ksiądz Wilkosz, negatywnie nastawiona do Kościoła – nie toleruje natomiast nudy i powierzchowności. Pragnie w pierwszej linii nie słuchać o Bogu, ale Go doświadczać, przy czym istotną rolę odgrywa osoba duszpasterza, od którego młodzi oczekują, że będzie jednoznacznym świadkiem. Kościół powinien więc, aby ją pozyskać, skupić się na swoim podstawowym zadaniu – jasnym przekazie Słowa Bożego w sposób, który umożliwia indywidualne przeżycie.