Klerykalizm czy antyklerykalizm? Czyli: jak traktować duchownych?

Referent: Ks. dr Marcin Głowiński

Data: 25 września 2022

Godzina: 20:00

Podczas czerwcowego spotkania projektu zastanawialiśmy się wspólnie, jaką rolę odgrywają współcześnie księża, jak zmieniały się charakter i warunki ich posługi przez ostatnie dekady oraz z jakimi wyzwaniami zmagają się obecnie. Jako kontynuację tej dyskusji chcielibyśmy podjąć temat trzech postaw: klerykalnej, antyklerykalnej oraz tej trzeciej, trudnej do nazwania, czyli właściwej postawy wobec kapłanów w Kościele katolickim. Zarówno klerykalizm, ze swoim odrealnieniem oraz niewłaściwą afirmacją duchownych, jak i antyklerykalizm, pełen oskarżeń i odrzucenia, są postawami błędnymi. Na wrześniowym spotkaniu zbadamy te dwa negatywne fenomeny oraz poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak w takim razie traktować duchownych, aby pełniąc swoją szczególną posługę mogli być jednocześnie braćmiwe wspólnocie Kościoła.