Biblia jako księga objawiona

Referent: ks. dr José David Albeza Asencio

Data: 18 kwietnia 2021

Tematem spotkania była zgodnie z tytułem Biblia jako księga objawiona. Ks. dr Albeza Asencio wyjaśnił historię powstawania Pisma Świętego oraz przedstawił jego treść, aby w dalszej kolejności przedstawić charakter jego treści jako objawiony oraz zamysł Boga, kryjący się na jego kartach. W dalszej części wykładu omówione zostały skutki przyjęcia Pisma Świętego jako historii objawionej, w szczególności w odniesieniu do pytań o jego aktualność i przekaz dla współczesnego świata.