Bałkany: w krainie wielokulturowości

Referent: Dominika Ćosić

Data: 11 lipca 2021

Tematem lipcowego spotkania była charakterystyka Bałkanów.  Prelegentka Pani Dominika  Ćosić – na co dzień korespondentka TVP w Brukseli, ale również publicystka i pisarka  skupiła się na aspektach politycznych, historycznych i kulturowych krajów byłej Jugosławii. Po wyjaśnieniu czym była Jugosławia i skąd wynikają dzisiejsze granice Państw południowej Europy, pani Dominika przedstawiła najważniejsze wydarzenia ze współczesnej historii, powiązane z podziałami etnicznymi i religijnymi, dzielącymi ludzi żyjących na tych terenach. Sama mając korzenie zarówno polskie jak i serbskie pani Dominika ubogaciła wykład osobistymi doświadczeniami. Więcej na temat tych doświadczeń, bardzo zresztą ciekawych można znaleźć w jej ostatniej książce „Balkan Express”. Serdecznie zapraszamy do lektury!